انتقال پر ملال ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

انتقال پر ملال ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔
اللله ركها مهر
محمد منشاء مهر كا بهاى جو بنگ والى گلى مهـ رهتا هى وه وفات هو گيا هئ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *